Aktuálne informácie o letisku

Všeobecné informácie

Údaje o prevádzkovateľovi letiska

Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD 19,2215 E, 49,0506N, stred RWY 06/24
Vzdialenosť a smer od mesta Ružomberok 5,5 km, 085 od stredu mesta
Nadmorská výška / vzťažná teplota 493 m, 18,5 C
Prevádzkovateľ letiska, adresa Aeroklub Ružomberok P.O. BOX 80, 034 01 Ružomberok
TEL. +421 44 4329450
FAX NIL
Povolený druh prevádzky VFR, deň
Druhy lietadiel Letúne, vetrone, ultraľahké lietadlá
Prevádzková doba Počas prevádzky aeroklubu, inak O/R
Meteorologické údaje NIL
Druhy palív BL-100, NATURAL-95
Druhy oleja Aeroshell 100, 100 W
Hangárovací priestor pre cudzie lietadlá NIL
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá Obmedzené
Sezónna prevádzkyschopnosť Celoročne, odstraňovanie snehu sa nezabezpečuje
Ubytovacie možnosti Ubytovna na AD /5 osôb/, Hotely v meste Ružomberok
Stravovacie možnosti Mesto Ružomberok, obec Lisková
Zdravotná služba Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok
Dopravné prostriedky Vlak 1 km, BUS MHD 500 m
Letiskové prekážky Zatiaľ nestanovené
Miestne pravidlá prevádzky Letiskový okruh na RWY 240- ĽAVÝ na RWY 060- PRAVÝ , vždy na SE, výška 350 m /1.150 ft/ AGL
Doplňujúce informácie Služba AFIS počas prevádzky aeroklubu, inak O/R
Postupy na zmenšenie hluku NIL