Jednou zo základných činností aeroklubu je výcvik nových pilotov vetroňov – kvalifikácie SPL.

Výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti vykonávanej na cvičnom dvojmiestnom vetroni L13A Blaník.

Požiadavky na uchádzača o letecký výcvik:

  • vek minimálne 14 rokov ( samostatné let je možné vykonať až po dovŕšení 16rokov)
  • u mladších ako 18 rokov súhlas zákonných zástupcov 
  • bezúhonnosť (čistý register trestov)
  • zdravotná spôsobilosť min. triedy II

 

Cena výcviku do prvého samostatného letu je  je 1500€.